KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

MTV DESGIN tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Các khách hàng nước ngoài tiêu biểu hiện đang sử dụng lâu dài các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Trancy Logistics (Japan); Kloon (Swiss); ATT System (Singapore); COMBA Telecom (Hongkong); Kokuyo (Japan); Kosca (Korea); Hanla (Korea); Ansan Vina (Korea); Philips (Singapore).

MTV DESGIN tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Các khách hàng nước ngoài tiêu biểu hiện đang sử dụng lâu dài các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Trancy Logistics (Japan); Kloon (Swiss); ATT System (Singapore); COMBA Telecom (Hongkong); Kokuyo (Japan); Kosca (Korea); Hanla (Korea); Ansan Vina (Korea); Philips (Singapore).

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ XEM DỰ ÁN ĐANG THỰC HIÊN